Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання, затвердженої наказом Держтурадміністрації України від 06.06.2005 N 50

Наказ Міністерства культури і туризму України
від 17 квітня 2006 року N 179

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 травня 2006 р. за N 528/12402

На виконання статті 3 Указу Президента України від 01.06.2005 N 901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" та з метою приведення у відповідність до статей 20 і 23 Закону України "Про туризм" НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання, затвердженої наказом Державної туристичної адміністрації України від 06.06.2005 N 50, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18.07.2005 за N 765/11045, такі зміни та доповнення:

1.1. Доповнити пункт 1.2 абзацом другим такого змісту:

"Ваучер оформляється суб'єктом туристичної діяльності, що реалізує туристу послугу або комплекс послуг".

1.2. Пункти 1.5 і 1.6 виключити.

1.3. У пункті 2.1:

а) в абзаці першому після слів "на території України" доповнити словами "(внутрішній туризм)";

б) в абзаці другому після слів "за межами України" доповнити словами "(виїзний туризм)".

1.4. У пункті 2.4 після слова "заповнюється" доповнити словами "суб'єктом туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс послуг".

1.5. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Іноземним туристам, що в'їжджають в Україну, ваучери оформляються туристичною фірмою - нерезидентом, якщо це передбачено законодавством країни проживання туриста".

1.6. Доповнити новим пунктом 2.11 такого змісту:

"2.11. Відповідальність за правильність оформлення ваучера покладається на суб'єкта туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс послуг".

2. Державній службі туризму і курортів у встановленому законодавством порядку забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра І. Р. Приставського.

 

Міністр 

І. Д. Ліховий 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
А. В. Дашкевич